English

商務中心

 • 旺角雅蘭商務中心

  香港九龍旺角彌敦道625-639號,雅蘭中心二期

  會議室租用:$150/時起服務式辦公室:$4980起

 • 尖沙咀商務中心

  香港九龍柯士甸道122號麗斯中心

  會議室租用:$80/時起服務式辦公室:$3380起

 • 周大福商業商務中心

  香港九龍旺角彌敦道580號A-F周大福商業中心

  會議室租用:$150/時起服務式辦公室:$3680起

繁体