English
29
August
個個都創業唔通個個都創業咩?

個個都創業唔通個個都創業咩?

雖然近年市道低迷,但唔少有志創業的人士願意放手一試,開公司一嘗做老闆的滋味。公司註冊處早前發表上半年統計數字,截至6月底根據《公司條例》註冊的本地公司總數,較2016年年底增加了超過3萬1千間,新本地公司更佔80,533間。  


但開公司既要處理註冊工作,亦要煩工作空間的安排。唔想未開業已經被零零碎碎的雜項嚇怕?不妨搵可靠的商務好幫手啦!拓業國際商務中心提供成立有限公司的全套登記註冊服務,亦可根據你的業務需要,協助你以低成本享用一站式辦公室服務。仲唔快啲到拓業國際商務中心尋找你下一個辦公室?  

#拓業國際#創業#辦公室出租#香港公司註冊  
=================================  
拓業國際商務中心,讓您業務更輕鬆便捷!  
電話:(852)29196828  
歡迎致電預約參觀及查詢最新優惠!
繁体